Kaivuu­työt ja maan­rakennus

Palvelut

  • Rakenn­usten pohja­työt

  • Teollisuus­hallien poh­jat

  • Omakotipohjat

  • Kesä­mökkien­pohjat

  • Salaojitukset, sade­vesiput­kistojen raken­taminen, jäte­vesijärjes­temien raken­taminen, kunnal­listek­niset työt, vie­märöin­nit

  • Pihatyöt, kive­tyksien pohjaus, kivituki­muurien raken­taminen, vihertyöt, mullan seulonta, katu­raken­taminen

  • Yksityis­teiden perus­paran­nukset, metsä-autotiet, raken­nusten purkaminen

Maa-ainekset

Toimitamme maa ja kivi­ainekset nopeasti ja jousta­vasti asiak­kaan toiveiden mukaisesti.

Laa­jasta vali­koimastamme:

  • Sorat, hiekat, seulotut sorat, murskeet, sepelit, mullat

  • Maanajot ja soran­ajot

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!