Paanasen Sora ja Kaivu Oy on Keski-Suomen alu­eella toi­miva täyden pal­velun maanrakennus­alan yritys.

Kaut­tamme saat kaikki maan­rakennus­alan työt, kaivuu­työt, talon­pohjat, salaojat, piha­työt ja maa-ainekset. Palvelemme sekä yksityi­siä että yrityk­siä.

 

Ota yhteyttä, kun etsit ammatti­taitoista tekijää maan­raken­nuksen ja viher­raken­nuksen urakkaan!

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.