Kaivuu­työt ja maan­rakennus

Palvelut

Tarjoamme kaivuutyötä ja maanrakennuksen kattavasti:

  • rakenn­usten pohja­työt

  • teollisuus­hallien poh­jat

  • omakotipohjat

  • kesä­mökkien­ pohjat

  • salaojitukset, sade­vesiput­kistojen raken­taminen, jäte­vesijärjes­telmien raken­taminen, kunnal­listek­niset työt, vie­märöin­nit

  • pihatyöt, kive­tyksien pohjaus, kivituki­muurien raken­taminen, vihertyöt, mullan seulonta, katu­raken­taminen

  • yksityis­teiden perus­paran­nukset, metsäautotiet, raken­nusten purkaminen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!