Paanasen Sora ja Kaivu Oy on Keski-Suomen alu­eella toi­miva täyden pal­velun maan­rakennus­alan yritys.

Kaut­tamme saat kaikki maan­rakennus­alan työt, kaivuu­työt, talon­pohjat, salaojat, piha­työt ja maa-ainekset.

Palvelemme sekä yksityi­siä että yrityk­siä.

Ota yhteyttä, meiltä saat ammatti­taitoista maan­raken­nusta ja viher­raken­nusta!

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!